• DUPLIKAT LEGITYMACJI/ŚWIADECTWA SZKOLNEGO/KARTY ROWEROWEJ

     • W przypadku zniszczenia lub zgubienia legitymacji szkolnej/świadectwa/karty rowerowej szkoła może zamówić duplikat. Zainteresowany składa w sekretariacie podanie z prośbą o wydanie duplikatu dokumentu.

      Do podania należy załączyć:

      • fotografię (w przypadku duplikatu legitymacji i karty rowerowej)
      • zniszczony dokument (w przypadku posiadania tego dokumentu)

      Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę w wysokości:

      • duplikat legitymacji szkolnej, karty rowerowej - 9 zł
      • duplikat świadectwa - 26 zł

      Sekretariat nie przyjmuje opłat za wydanie duplikatu.

      Opłatę wnosi się na rachunek bankowy : 66 1060 0076 0000 3310 0021 7102

      Wzory podań znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania.

      Podstawa prawna:

      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (DZ. U. Nr 225, poz.1635 z późn.zm. )

       

     • Wyżywienie

     • Informacje dotyczące  nieobecności w przedszkolu i szkole

      (dotyczące wyżywienia) zgłaszamy przez aplikację 4Parents lub smsem

      do pani intendentki pod nr tel.

      538 816 636.

      Przypominamy, że nieobecność zgłaszamy do godz. 8.30,

      zgłoszenia po 8.30 nie będą uwzględniane

      przy odliczeniach za wyżywienie.

     • Nowy email

     • Uwaga!

      Nowy email szkoły: spzalubice@radzymin.pl

     • 4Parents

     • W związku z wdrażaniem systemu 4Parents prosimy o podanie

      adresów email wychowawcom oddziałów przedszkolnych

     • INFORMACJA

     •  

       

      Drodzy Rodzice,

      informujemy  że nie ma możliwości zrezygnowania z wyżywienia

      w oddziałach przedszkolnych

       

      Szanowni Państwo, w przypadku gdy dziecko ma wizytę u lekarza lub inne zdarzenie losowe,

      koszt śniadania, obiadu lub podwieczorku, z którego nie skorzysta zostanie odliczony.

      Zgłoszenie najpóźniej tego samego dnia do godz. 8.30.

        W wyjątkowych sytuacjach, kiedy dziecko musi pozostać

      dłużej w oddziale przedszkolnym, a ma zdeklarowane dwa posiłki,

      istnieje możliwość  dokupienia podwieczorku,

      w tym przypadku obowiązuje płatność gotówkowa,

      zgłoszenie najpóźniej tego samego dnia do godz. 8.30.

     • INFORMACJA

     •  

      Tylko w miesiącu wrześniu mają Państwo

      możliwość wpłat gotówkowych lub wpłat na podane

      poniżej konta,  za wyżywienie i  pobyt dziecka w oddziale

      przedszkolnym (wykraczającym poza podstawę

      programową).

       

      Od października opłaty jedynie na konto:

       

      - za wyżywienie : 66 1060 0076 0000 3310 0021 7102 -

      płatne z góry do 5 każdego miesiąca

      - za pobyt dziecka: 06 1060 0076 0000 3310 0021 7115 -

      płatne z dołu do 5 każdego miesiąca

      (godziny wykraczające poza podstawę programową,

      opłata nie dotyczy dzieci 6 - letnich).

      Wpłaty na konto - Szkoła Podstawowa 

      ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice

      Nie ma możliwości przeksięgowania kwot

      między kontami tzn. żywieniem

      a pobytem.

     • Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

     •  

      1. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7-17. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana będzie w godz. 8-13, za każdą wykraczającą poza podstawę programową godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł za 1 godzinę. Posiadacze Powiatowej Karty Rodziny mają 25% zniżki, czyli za każdą godzinę stawka wynosi 0,75 zł. Opłata nie obowiązuje dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (6 latki).

      2. Opłaty za przedszkole i za wyżywienie płatne będą na konta, które zostaną podane w Harmonogramie Opłat.

      3. Posiłki do przedszkola dostarczane będą przez firmę - Usługi Gastronomiczne – Krzysztof Marczewski z Wołomina. Dzienna stawka żywieniowa aktualnie obowiązująca wynosi 10,50 zł, która obejmuje ( śniadanie 2,50 zł o godz. 9.00, obiad – 6,50 zł o godz. 12.00, podwieczorek – 1,50 zł o godz. 15.00).

      4. Od 1 sierpnia można składać wnioski na dofinansowanie posiłków w przedszkolu. Kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny nieprzekraczający 771 zł netto na członka rodziny lub 951 zł netto dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Wnioski są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 19 w Radzyminie.

      5. Każda grupa przedszkolna będzie pod opieką wychowawców, zatrudniony będzie również logopeda na ½ etatu, terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny.

      6. W przedszkolu nieodpłatnie realizowane będą zajęcia z logopedą, język angielski i religia, odpłatnie nauka tańca.

      7. Książki dla poszczególnych grup wiekowych kupują państwo we własnym zakresie.

      8. Prosimy o wypełnienie kart informacyjnych oraz deklaracji dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu, dostępnych na stronie szkoły i w sekretariacie oraz o dostarczenie ich w dniu 3 września 2018 roku.

        

        

     • EGZAMINY POPRAWKOWE

     • Egzaminy poprawkowe z matematyki dla uczniów z klasy VII odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia- 28.08.2018 r. o godz. 9.00.

     • Zapytanie ofertowe

     • Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Oddziału Przedszkolnego w Starych Załubicach i dwudaniowych obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

     • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W STARYCH ZAŁUBICACH

     • Szanowni Państwo,

      Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w załączniku przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

       

       

     • WARSZTATY DLA UCZNIÓW - „I CAN HELP”

     • 24 i 25 kwietnia 2018 r. w ramach projektu "I can help" realizowanego przez Fundację Verita oraz jej partnera Fundację PZU w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy. Projektem zostali objęci uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum.

     • Ankieta dla zainteresowanych korzystaniem z klubu-świetlicy w budynku OSP w Starych Załubicach

     • Szanowni Państwo, 
      W Starych Załubicach w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej powstaje filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin oraz klubu-świetlicy. 

      Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Ankieta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych korzystaniem z klubu-świetlicy w budynku OSP w Starych Załubicach.

      Link do ankiety: http://bibliotekaradzymin.pl/wydarzenia/218

    • E-dziennik LIBRUS Synergia
     • E-dziennik LIBRUS Synergia

     • Drodzy Państwo,

      mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć rozwiązanie LIBRUS Synergia.  Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych.

      Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:

      - sprawdzać oceny ucznia,

      - otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,

      - na bieżąco monitorować listy obecności,

      - korespondować z dowolnym nauczycielem,

      - odczytywać ogłoszenia szkolne,

      - sprawdzać plan lekcji,

      - przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,

      - korzystać z pomocy technicznej.

      Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl, wpisując przekazany Państwu login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

      Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

    • Zasady i harmonogram rekrutacji
     • Zasady i harmonogram rekrutacji

     • Dzieci z roczników 2012, 2013 i 2014, 2015 które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówce Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dn. 27 luty - 5 marca br., złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

    • Rekrutacja do przedszkola
     • Rekrutacja do przedszkola

     • Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 zostanie przeprowadzona poprzez system elektroniczny. Rozpocznie się 6 marca (składanie wniosków od godz. 12:00 w systemie) i potrwa do 20 marca 2018 r.: do godziny 12.00 rejestracja w systemie, do godziny 16.00 złożenie podpisanego wniosku w tzw. placówce pierwszego wyboru.

      Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Starych Załubicach. https://przedszkola-radzymin.nabory.pl//Page/OfertyPlacowek/Placowka.aspx?id=488