1. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7-17. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana będzie w godz. 8-13, za każdą wykraczającą poza podstawę programową godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł za 1 godzinę. Posiadacze Powiatowej Karty Rodziny mają 25% zniżki, czyli za każdą godzinę stawka wynosi 0,75 zł. Opłata nie obowiązuje dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (6 latki).

     2. Opłaty za przedszkole i za wyżywienie płatne będą na konta, które zostaną podane w Harmonogramie Opłat.

     3. Posiłki do przedszkola dostarczane będą przez firmę - Usługi Gastronomiczne – Krzysztof Marczewski z Wołomina. Dzienna stawka żywieniowa aktualnie obowiązująca wynosi 10,50 zł, która obejmuje ( śniadanie 2,50 zł o godz. 9.00, obiad – 6,50 zł o godz. 12.00, podwieczorek – 1,50 zł o godz. 15.00).

     4. Od 1 sierpnia można składać wnioski na dofinansowanie posiłków w przedszkolu. Kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny nieprzekraczający 771 zł netto na członka rodziny lub 951 zł netto dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Wnioski są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 19 w Radzyminie.

     5. Każda grupa przedszkolna będzie pod opieką wychowawców, zatrudniony będzie również logopeda na ½ etatu, terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny.

     6. W przedszkolu nieodpłatnie realizowane będą zajęcia z logopedą, język angielski i religia, odpłatnie nauka tańca.

     7. Książki dla poszczególnych grup wiekowych kupują państwo we własnym zakresie.

     8. Prosimy o wypełnienie kart informacyjnych oraz deklaracji dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu, dostępnych na stronie szkoły i w sekretariacie oraz o dostarczenie ich w dniu 3 września 2018 roku.