• INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

    • Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez OPS jest złożenie wniosku. W tym celu należy skontaktować się z oddziałem OPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.

     Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

     Osoby zainteresowane wykupieniem obiadów, proszone są o zgłoszenie się do wychowawców klas lub do intendentki.

     Wpłaty za obiady we wrześniu przyjmuje intendentka, płatność do 10 września. Od października płatność do 5 każdego miesiąca jedynie na konto:

     66 1060 0076 0000 3310 0021 7102

     W tytule przelewu wpisujemy: imię, nazwisko, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

     Opłata  pobierana jest z góry. Prosimy od dostarczenie dowodu wpłaty intendentce.

      

     Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

     1. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie w ramach abonamentu
     2. uczniowie korzystający z obiadów jednorazowo, którzy opłacili posiłek
     3. uczniowie korzystający z różnych form dofinansowania (OPS)
     4. pracownicy zatrudnieni w szkole po dokonaniu wcześniejszej wpłaty

      

     • Obiady w roku szkolnym 2018/2019 wydawane są od poniedziałku do piątku
     • Obiady są dwudaniowe, dostarczane przez firmę - Usługi Gastronomiczne Krzysztof Marczewski z Wołomina
     • Koszt jednego obiadu wynosi 8 zł.
     • Jeżeli w kolejnym miesiącu dziecko nie będzie korzystało z obiadów należy osobiście poinformować o tym, intendentkę lub telefonicznie pod nr telefonu szkoły 22 761 71 22 
     • Absencję dziecka należy zgłosić do godziny 8:00 w pierwszym dniu nieobecności, osobiście w świetlicy lub telefonicznie pod nr telefonu szkoły 22 761 71 22 
     • Obowiązek zgłaszania nieobecności dotyczy także dzieci korzystających z obiadów refundowanych przez OPS
     • W przypadku niezgłoszenia absencji lub  samowolnego niezgłoszenia się dziecka na obiad koszt obiadu nie będzie zwracany
     • Obiady wydawane są w godz. 10.35 - 10.55
     • Podczas oczekiwania przed na obiad oraz w trakcie spożywania posiłku uczniowie zachowują się kulturalnie i cicho
     • Na terenie sali obowiązuje zakaz biegania
     • Nadzór nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni zgodnie z grafikiem dyżurów