• Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7:00 - 17:00

    • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w świetlicy bądź u wychowawcy dziecka prawidłowo oraz kompletnie wypełnionej karty w wyznaczonym przez szkołę terminie.

     Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

     W świetlicy prowadzone są zajęcia:
     * plastyczne
     * ruchowe
     * muzyczne
     * czytelnicze
     * pomoc w odrabianiu prac domowych


     Zajęcia prowadzone są wg rocznego planu pracy realizowanego w formie tematów tygodniowych dotyczących życia szkoły, wydarzeń kulturalnych i historycznych, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, dni uroczystych i świątecznych. Wychowankowie mogą brać udział w licznych świetlicowych konkursach, zawodach i imprezach.